Betekenis van de naam De Clinge

 

In 2006, bij de oprichting van ons nieuwe bedrijf, kozen wij voor de naam "De Clinge", omdat onze locatie op een door de natuur gevormde zandheuvel staat.  De letterlijke betekenis van het woord Clinge is namelijk "verhoging in het landschap". Anderzijds is deze klinkende naam te danken aan het begrip “klank”: het doorgeven van signalen aan anderen.

 

Kymelsberg

Rond 1920: Een van de vele stuifduinen die in dit gebied ontstonden.

De Clinge 1920

Rond 1920: De Schapedrift met op de voorgrond links het woonhuis 
dat later uitgebouwd werd tot De Clinge.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clinge / Klencke

De Clinge ligt aan de Schapedrift 7. Langs deze rustige zandweg werden vroeger de schapen van de schaapskooi in het dorp naar de heide geleid. In de 19e eeuw waren hier nog grote heidelandschappen, door boeren gebruikt om de schapen te weiden. De kuddes waren zo talrijk dat de heidevelden op veel plaatsen werden kaalgevreten. De wind kreeg vrij spel en vormde in het kale zandgebied vele stuifduinen.

 

Zo'n natuurlijke verhoging in het landschap heette sinds de middeleeuwen ook wel “clinge” of "klencke". Bij eventuele overstromingen kon men daar een veilig heenkomen zoeken en waande men zich "hoog en droog". Als een clinge in de rivier lag ontstond er een doorwaadbare plaats naar de oever aan de andere kant van de rivier. Dergelijke plaatsen werden ook gebruikt om door middel van klanken, allerlei signalen aan elkaar door te geven om zo op afstand met elkaar te communiceren.

 

Omdat de bevolking in dit deel van Drenthe last had van het almaar opwaaiende zand, heeft Staatsbosbeheer later vele jonge naaldbomen in het gebied aangeplant. Die boompjes zijn een bos geworden, vandaar dat De Clinge nu middenin het bos ligt. Rond 1920 was De Clinge nog een piepklein woonhuisje hoog en droog gebouwd op zo'n binnenduin. Dat kleine huisje is ook nu nog zichtbaar in het bestaande gebouw, al is het in de loop van de 20e eeuw aan alle kanten uitgebouwd tot wat het nu is.


 

        
De Clinge
                                
De Clinge   Schapedrift 9    9483 TT     Zeegse (Dr)     0592-580302    www.declinge.nl    conferentieoord@declinge.nl
        ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
         ContactPrijzenOverzicht zalenEten en drinkenMogelijkheden OvernachtingHome  
Sitemap
            

                         

 

 

 


groen

De Clinge is lid van .., of
aangesloten bij de hiernaast
genoemde organisaties:

               Drentsche Aa      Brancheorganisatie Recron         Classificatie met 5 sterren            Green Key           Groene Zaken

©2017 De Clinge