Gebruikshistorie De Clinge

hooiwagen
Levohoeve
Hoofdingang
interieur
Vredeveld 1974

 

De Clinge (Schapedrift 7 en 9 ) staat op het stukje grond dat op sommige oudere kaarten nog Vredeveld wordt genoemd en kent een zeer rijke gebruikshistorie. Buurtbewoners, wandelaars en andere geïnteresseerden kennen het onder een groot aantal namen: Honk, Onder Dak, Levohoeve, Vredeveld, Drieklank, Overcinge, De Klencke.

 

Rond 1920 - woonhuis
Rond 1920 stonden er twee landhuisjes: " Honk" op Schapedrift 9 en "Onder Dak" op Schapedrift 7. Destijds stonden die nog op kale zandheuvels, vrijwel zonder bomen. In het huidige pand van De Clinge zijn nog een paar kenmerken van Honk zichtbaar. Eind jaren veertig werden beide landhuizen verkocht.

 

Vredeveld
Levohoeve met recreatiezaal
Achterzijde
Levohoeve
Honk
Zeegse 1907
Hooiwagen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eind jaren 40 Hotel Levohoeve

Vanaf 1948 hebben verschillende bewoners het pand voortdurend aangepast aan de behoeften en de eisen van de tijd.

In de daaropvolgende jaren raakte landhuis Honk bekend onder de naam Hotel Levohoeve, genoemd naar de toenmalige eigenaars. In 1965 schonken zij hun landhuis Onder Dak met erf, bos en heide aan hun pleegzoon.

 

1972 Vormingscentrum Vredeveld
In 1972 werden beide landhuizen eigendom van Stichting Vormingscentrum Vredeveld te Assen. In Vredeveld te Zeegse werden talloze cursussen en trainingen gegeven. Het fraaie landhuis “Onder Dak” dat op het erf stond werd afgebroken en er verrezen enkele grote cursus- en recreatiezalen. Ten behoeve van de vele cursisten werden achter het hoofdgebouw 30 tweepersoons slaapkamers bijgebouwd.

 

1984 Drieklank Vredeveld
Vormingscentrum Drieklank Vredeveld dankte zijn naam aan het samengaan van deze twee vormingscentra in januari 1984, toen beiden hun krachten en mogelijkheden bundelden. Zij presenteerden zich graag als “leerhotel”.

 

1992 - Overcinge De Klencke
In 1992 is Drieklank Vredeveld overgegaan in handen van Stichting Overcinge De Klencke. Ook deze stichting was een fusie van twee vormingscentra. In die tijd werd het gebouw zo radicaal verbouwd dat er van het gezicht van het oude bakstenen landhuis Honk weinig meer te herkennen viel. Vanaf 1997 liep de periode van de vormingscentra ten einde.

 

1997 - 2005

In 1997 werd het onroerend goed gekocht door een speculant die er ondermeer  tijdelijk onderdak voor asielzoekers aanbood. Ten tijde van een latere uitbater bleven de slaap- en recreatiezalen leegstaan, de gebouwen werden niet meer onderhouden en geraakten binnen enkele jaren zwaar in verval.

 

Vanaf 2006 De Clinge

In 2005 hebben we de plannen gesmeed voor De Clinge op deze plek. Toen het pand in 2006 door ons werd gekocht, troffen we een desolate bouwval aan, maar wel een op een prachtige plek met zeer veel mogelijkheden. We hebben het gebouw opgeknapt en in gebruik genomen als De Clinge. Al gauw bleek dat velen blij waren dat er weer activiteiten plaats konden vinden op deze mooie plek. De zwaar vervallen slaapgebouwen werden gesloopt zodat het bos weer toegankelijk werd voor bezoekers van De Clinge. De overige recreatiegebouwen zijn in 2009 grondig gerenoveerd en omgetoverd tot activiteitenzaal en groepsaccommodatie.

 

        
De Clinge
                                
De Clinge   Schapedrift 9    9483 TT     Zeegse (Dr)     0592-580302    www.declinge.nl    conferentieoord@declinge.nl
        ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
         ContactPrijzenOverzicht zalenEten en drinkenMogelijkheden OvernachtingHome  
Sitemap
            

                         

 

 

 


groen

De Clinge is lid van .., of
aangesloten bij de hiernaast
genoemde organisaties:

               Drentsche Aa      Brancheorganisatie Recron         Classificatie met 5 sterren            Green Key           Groene Zaken

©2017 De Clinge